De vakgroep Landbouweconomie is gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek rond de economische aspecten van landbouw en voeding. Zowel in onderwijs als onderzoek wordt de hele weg "van grond tot mond" vanuit een socio-economisch standpunt benaderd. De aansluitende dienstverlening maakt het mogelijk om deze kennis ruimer te verspreiden en ook advies te verlenen aan overheidsinstellingen, bedrijven, ... over de verschillende continenten heen.

Onderzoeksdomeinen

Studiedag

Landbouwstudiedag 2014: EU-landbouwbeleid 2014-2020: Welke keuzes maakt Vlaanderen?
Woensdag 5 februari 2014 - Gent

Downloaden van de presentaties

 


Info over onze nieuwsbrief (Engelstalig)


 

3 recente vakgroeppublicaties:

Meer publicaties