De vakgroep Landbouweconomie is gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek rond de economische aspecten van landbouw en voeding. Zowel in onderwijs als onderzoek wordt de hele weg "van grond tot mond" vanuit een socio-economisch standpunt benaderd. De aansluitende dienstverlening maakt het mogelijk om deze kennis ruimer te verspreiden en ook advies te verlenen aan overheidsinstellingen, bedrijven, ... over de verschillende continenten heen.

Studiedag

Landbouwstudiedag 2016
Nieuwe verdienmodellen in de land- en tuinbouwsector
Woensdag 3 februari 2016 - Gent

Presentaties downloaden

 


Info over onze nieuwsbrief (Engelstalig)


 

3 recente vakgroeppublicaties:

Meer publicaties