Thesis subjects 2016-2017

For more detailed information about each subject: visit the Master Dissertation website, or go to contact information of EnVOC staff members.

 

Experiment Biomonitoring van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in planten.

Contact: Christophe Walgraeve (LA11, B5.010, Christophe.Walgraeve@UGent.be, 09 264 59 54)

Experiment Evaluatie van het sorptiegedrag van vluchtige organische stoffen op fijn stof door middel van selected-ion flow-tube massaspectrometrie.

Contact: Christophe Walgraeve (LA11, B5.010, Christophe.Walgraeve@UGent.be, 09 264 59 54)

Experiment Biofiltratie van Vluchtige Organische Componenten (VOC).

Tutor(s): Joren Bruneel (LA11) - dr. ir. Christophe Walgraeve (LA11)

Experiment Verwijdering van Vluchtige Organische Componenten met een chemische luchtwasser.

Tutor(s): Joren Bruneel (LA11)

Experiment Geavanceerde oxidatie technologie voor de reductie en afbraak van vluchtige organische componenten.

Tutor(s): Joren Bruneel (LA11) - dr. ir. Christophe Walgraeve (LA11)

ComputerLife Cycle Assessment: Coupling Environmental Damage and Human Health Benefits Caused by Pharmaceutical Production Processes.

Contact: Sam Debaveye (Sam.Debaveye@UGent.be), lokaal: B5.010, Tel. 09 264 59 48

Computer De duurzaamheid van de toekomstige bioraffinaderij.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11)

Computer Sustainability assessment of treatment techniques of water runoff from recovery and recycling companies.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11)

Computer Are insects promising towards sustainable food, feed and/or bio-material production ?

Tutor(s): Sophie Huysveld (LA11)

Computer Duurzaamheid van producten in de supermarkt; een essentiële stap naar duurzame ontwikkeling.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11)

Computer Het kwantificeren van de efficiëntie en de duurzaamheid van gangbare en alternatieve processen in de chemische industrie.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11)

Computer Social Life Cycle Assessment; searching for quantitative indicators.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11)

ComputerIn search of a sustainable and healthy diet.

Tutor(s): prof. dr. ir. Jo Dewulf (LA11) & prof. dr. ir. John Van Camp (LA07)

ComputerSustainability assessment of landfill leachate treatment techniques.

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11) & MSc. Violet Oloibiri (Duurzame Organische Chemie en Technologie (LA11))

Computer Are our research buildings sustainable and healthy ?

Tutor(s): ir. Steven De Meester (LA11) & MSc. Van De Velde Riet (UGent) & Thomas Schaubroeck (LA11)

Computer Wastewater treatment systems in the framework of circular economy: potential environmental burdens and benefits.

Tutor(s): ir. Sophie Sfez (LA11)

Computer Using crop residues in the bio-economy. But what about soil quality ?

Tutor(s): Lieselot Boone (LA11)

Computer Sustainable crop production systems: are compost and digestate a good solution ?

Tutor(s): Lieselot Boone (LA11)

Experiment Passive samplers: een nieuwe strategie voor risico-evaluatie van micropolluenten in de Noordzee.

Tutor(s): Samuel Moeris (LA09)

Experiment Passieve staalname en moderne chemisch-analytische technieken als innovatieve aanpak in het onderzoek naar organische micropolluenten in het mariene milieu.

Tutor(s): Francis Vanryckeghem (LA11)

Experiment Passieve monitoring gecombineerd met moderne chemische-analytische technieken ter bepaling van EDC’s in het mariene milieu.

Tutor(s): Steve Huysman (DI06)

Experiment Geavanceerde oxidatietechnologie voor de afbraak van biorecalcitrante organische micropolluenten uit (afval)water.

Tutor(s): Emma Deniere (LA11)

Experiment Binnenluchtkwaliteit in bijna energie neutraal (BEN) en passieve woningen.

Tutor(s): dr. ir. Christophe Walgraeve (LA11)

Computer Sustainability assessment of biopharmaceutical products and technologies.

Tutor(s):Ana Rentería Gámiz (LA11)

Computer Resource efficiency of integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) versus traditional mono-aquaculture systems.

Tutor(s): Duc Anh Luong (LA11) & Thomas Schaubroeck (LA11)

Computer Pharmaceuticals: environmental sustainability of chemical and pharmaceutical processes, a cradle-to-gate analysis.

Tutor(s): ir. Wouter De Soete (LA11)

Computer Kwantificeren van dierenwelzijn en de milieu-impact in de productie van vleeskippen.

Tutor(s): ir. Peter Vos (LA11)

ComputerHoe duurzaam zijn de klassiekers van de Vlaamse keuken?

Tutor(s): ir. Peter Vos (LA11)

Experiment Evaluation of SIFT-MS for the measurement of VOC emissions from materials.

Tutor(s): dr. ir. Christophe Walgraeve (LA11)

ComputerAssessing the environmental performance of snakehead fish (Channa striata) aquaculture in Vietnam by using life cycle assessment.

Tutor(s): Thomas Schaubroeck (LA11) & Nhu Thuy Trang (LA11)

Experiment Analyse en opvolging van de kinetiek van organische conversies en verwijdering van farmaceutische restproducten tijdens ozonisatie van secundair afvalwaterzuiveringseffluent.

Tutor(s): Michael Chys (LA10)

Computer Duurzaamheidsanalyse van papierrecyclage.

Tutor(s): Sofie Huysman (LA11)

Experiment Effect van (a)biotische stress op rijst: analyse en gedrag van plantenhormonen.

Tutor(s): ir. Ashley Haeck (LA11)

Computer Improving the assessment of metal toxicity in waste streams of industrial systems.

Tutor(s): prof. dr. ir. Jo Dewulf (LA11)