Agenda en CWO-jaarschema

Datum vergadering

Deadline indienen dossiers

Woensdag 23 november 2016 Donderdag 10 november 2016
Woensdag 25 januari 2017 Maandag 16 januari 2017
Woensdag 1 maart 2017 Maandag 20 februari 2017
Woensdag 26 april 2017 Vrijdag 14 april 2017
Woensdag 14 juni 2017 Vrijdag 2 juni 2017
Woensdag 20 september 2017 Vrijdag 8 september 2017
Woensdag 29 november 2017 Maandag 13 november 2017

 

Plaats en tijd: Kleine Academieraadzaal (A1.095) om 14.00

Indienschema

De verschillende aanvraagcategorieën worden op bepaalde CWO-vergaderingen behandeld.

Per vergadering is er een budgetbeperking. Dit houdt in dat het aantal positieve adviezen beperkt wordt tot een door de commissie bepaald maximum bedrag. Alle hierdoor niet-behandelde aanvragen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering waarop deze categorie wordt behandeld.

 

Januari 2017Maart 2017April 2017Juni 2017September 2017November 2017
lange studieverblijven - - JA - - JA
verblijf buitenlandse onderzoekers - - - - JA -
sabbaticals - - JA - - -
page charges - - JA - - JA
congresgelden - JA - JA - JA
masterproefreisbeurzen - - - JA - -
starterskredieten ZAP en DA JA JA JA JA JA JA
mobiliteit ATP - - - - JA -

 

De regeling voor de resterende aanvraagcategorieën kan u terugvinden op de pagina met de reglementering voor de desbetreffende categorie.