Onderwijsevaluatiecommissie

Taak

De Onderwijsevaluatiecommissie (OEC) bespreekt de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten. Ze vergadert 2 keer per jaar, in februari (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in juni (bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling

ZAP

 •  L. Tirry (onderwijsdirecteur, voorzitter)
 • J. Van Camp (vertegenwoordiger Campus Coupure)
 • P. Bossier (vertegenwoordiger Campus Coupure)
 • M. Eeckhout (vertegenwoordiger Campus Schoonmeersen)
 • J. De Smet (vertegenwoordiger Campus Kortrijk)
 • J. Pieters (vertegenwoordiger docenten / hoofddocenten)

AAP/OAP

 • idem als in CKO

Studenten

 • idem als in CKO

FDO-beleidsmedewerkers

 • Coupure: Chantal Hongenaert, Petra Vanhooren
 • Schoonmeersen: Bieke Lybeer
 • Kortrijk: Evy Vanderbrugghen

Links

Contact