OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

Samenstelling

ZAP

  • K. Verheyen (voorzitter)
  • J. Van Acker
  • L. Baeten
  • F. Vancoillie

 AAP

  • J. Van den Bulcke

ATP

  • P. Dekeyser

Studenten

  • E. Dhiedt
  • M. Decoster
  • L. Stalmans

Links

Contact

Kris Verheyen