OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Samenstelling

ZAP

  • F. Ronsse (voorzitter)
  • P. Van der Meeren (secretaris)
  • C. Stevens
  • M. D'Hooghe
  • S. Mangelinckx

 AAP

  • S. Lodens

ATP

  • E. Van Hende

Studenten

  • J. Devlieghere
  • S. De Sutter
  • J. Favere

Links

Contact

Frederik Ronsse