Schrijven voor niet-vakgenoten en pers

Cluster Communication skills

Doelgroep

Leden van alle Doctoral Schools

Deze cursus vervangt de vroegere cursussen Populair-wetenschappelijk schrijven en Wetenschapscommunicatie/Science Communication.

Niveau

Alle doctorandi

Inhoud

Als doctoraatsstudent en onderzoeker word je plots gevraagd om een artikel te schrijven voor een blad voor praktijkmensen of andere niet-vakgenoten. Hoe pak je dat aan? Hoe schat je in of je informatie hebt voor de meer algemene pers? Welke informatie moet dan vooraan in het persbericht, het opiniestuk of de blog?
Schrijven voor een ruim publiek is meer dan moeilijke woorden verklaren en achtergrondinformatie geven: lezers moeten zin krijgen om het verhaal te lezen.
Doelstelling van deze workshop is praktische handvaten te bieden waarmee doctoraatsstudenten zelf een populairwetenschappelijke tekst kunnen schrijven, bijvoorbeeld een blad over hun vakgebied voor niet-vakgenoten, een blog of een opiniestuk.

We starten met de vier belangrijke taken vooraf:
•    stilstaan bij je doelgroep
•    bewust zijn van je eigen doelstelling en eventuele beperkingen
•    een afgestemde en scherp afgelijnde kernboodschap kiezen
•    manieren bedenken om je lezer te boeien

Vervolgens ontwerpen we een geschikte tekststructuur, en hoe die essentieel verschilt van de tekststructuur van een vakbladartikel.
Tenslotte bekijken we de kenmerken van nieuws en/of omgaan met jargon en een aantrekkelijke en concrete schrijfstijl.

Tijdens deze workshop ga je ook zelf aan de slag: kernboodschap bepalen afgestemd op je doelpubliek, nadenken over een geschikte tekststructuur, voorbeeldteksten bespreken, feedback krijgen en feedback geven op tekstontwerpen en teksten van collega-deelnemers. Omwille van de beperkte tijd is het NIET de bedoeling dat iedereen tot een afgewerkte publiceerbare tekst komt.

Data en leslokalen

cursus code data
lesuren leslokaal
SCH-1617-01

'Schrijven voor niet-vakgenoten en pers' (Nederlandstalige cursus)

9 + 16 december 2016 (vrijdag)

9:00-17:00 (lunch not included)

student resto available

9/12: room 4A (4th fl), Faculty of Psychological and Pedagogical Sciences, FPPW, Dunantlaan 2, Gent

16/12: room 3D (3rd fl), Faculty of Psychological and Pedagogical Sciences, FPPW, Dunantlaan 2, Gent

 

Doctorandi moeten hun eigen laptop meebrengen!

Inschrijvingsprocedure

Registreer via deze link: https://webapps.ugent.be/eventManager/events/Schrijven

Je inschrijving wordt via aparte e-mail door de Doctoral Schools bevestigd.

Inschrijvingsgeld

Gratis voor leden van de Doctoral Schools

Lesgever

Ann De Ron. De lesgeefster heeft ruime ervaring als journaliste. Ze werkte onder meer voor De Morgen, Knack, MO*Magazine en Natuur & Techniek. Ze coördineerde WeCom, een communicatieproject voor wetenschappers.

Aantal deelnemers

14

Taal

Nederlands (moedertaalsprekers)

Evaluatiemethode (doctoral training programme)

Actieve deelname aan de workshops; tussentijdse opdrachten