Het Coastal & Ocean Basin (COB) of golfbak in het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende

Op 27 februari 2017 is de bouw gestart van het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende. UGent, KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen er de invloed bestuderen van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee.

Over het nieuwe Maritieme Onderzoekscentrum

Samen met de twee universiteiten investeert Vlaanderen 28 miljoen euro in het nieuwe Maritieme Onderzoekscentrum dat in 2020 operationeel moet zijn.

“De Vlaamse havens, die als toegangspoort tot Europa een belangrijk deel van de Europese in- en uitvoer verwerken, zijn de motor van onze economie en welvaart. Het verzekeren van hun toegankelijkheid voor steeds groter wordende schepen is cruciaal voor onze economische positie en het behoud van welvaart”, zegt minister Ben Weyts. “Voor bouwers van windmolens, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie, biedt dit nieuw maritiem onderzoekscentrum heel wat mogelijkheden. Het onderzoek dat er gebeurt, zal bijdragen tot het beperken van bouwrisico’s op zee en zal grote en kleine bedrijven toelaten sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.”
Het Maritiem Onderzoekscentrum wordt gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende. Hierdoor krijgt dit gebied van de Oostendse haven een boost en biedt het kansen aan andere bedrijven om zich hier verder te ontplooien in deze materie.

Sleeptank en golfbak

Het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum is een 2-in-1-complex dat onderdak biedt aan een grote sleeptank en een golfbak.
Met scheepsmanoeuvreersimulatoren wordt in het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens onderzocht. De sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium dateert al van 1992 en werd gebouwd voor het testen van schepen met een lengte tot 200m. Vandaag zijn er schepen tot 400m lang die onze havens aandoen en worden ook de schaalmodellen die men bij deze onderzoeken gebruikt, groter. De nieuwe sleeptank meet 174m lang en 20m breed en wordt gevuld met 1m water. Dit laat manoeuvreerproeven toe met schaalmodellen tot 8m, tweemaal zo groot als de huidige installatie in Antwerpen, waardoor de testresultaten veel accurater zijn.
De ‘Coastal and Ocean Basin’ of kortweg golfbak, is een grote betonnen constructie met water (30m x 30m en 1,4m diep) waarin op een gecontroleerde manier golven, stromingen en wind opgewekt kunnen worden. Hierin worden schaalmodellen van offshore constructies, constructies voor kustbeveiliging, vlottende windturbines, golfenergieconvertoren, … geplaatst en wordt hun ontwerp en gedrag onder invloed van golven, stromingen en wind bestudeerd.
De eerste onderzoeken zouden in 2020 van start kunnen gaan.

 

English summary

The construction of the building complex for the wave tank and towing tank at Greenbridge Research Campus at Ostend has started on 27 February 2017.

This new maritime research centre will join the Flemish maritime expertise and strengthen and support the operation of the Belgian ports and shipping.

Most importantly, these facilities will strengthen the international research position of Flanders in the field of coastal engineering and offshore engineering. Moreover, the infrastructure provides the opportunity for companies and governmental institutions and agencies to develop innovative designs for coastal protection and offshore energy. This new infrastructure will therefore be an important tool for the academic partners (Ghent University and the University of Leuven), for the Flemish Government (the Flanders Hydraulics Research) as well as for the Flemish industry players who are active in the wider "blue growth" sector, the sector of marine-related activities.

A short preview of the infrastucture is here available: The Coastal and Ocean Basin (COB)

Info

Prof. Peter Troch (golfbak)
Vakgroep Civiele Techniek
T 09 264 54 94

 

Partners

Met financiële steun van de volgende partners:

FWO_logo.jpg  AIO_logo.jpg  MOW_logo.jpg

 

In samenwerking met de volgende academische partners:

UGent_logo.jpg  KULeuven_logo.jpg  WL_logo.jpg