Document acties

ERC Advanced Grant voor prof. Guy Marin

(29-11-2011)

Met ingang van 1 mei 2012 heeft de Europese OnderzoeksRaad (European Research Council/ ERC) een Advanced Grant van M €2.5 toegekend aan Guy  Marin (EA12) van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT). Het onderzoeksprogramma “Multischaal Analyse en Ontwerp voor Procesintensificatie en –Innovatie ( MADPII)” zal uitgevoerd worden door 6 promovendi  en een tweetal senior wetenschappelijke medewerkers. Het is complementair aan het door Guy Marin gecoördineerd Methusalem-programma “Multischaal Modeleren en ontwerpen van chemische reacties en reactoren (M2dcR2)” en past in het UGent-speerpunt “Ghent Bio-Economy” (coördinator Wim Soetaert) waar het LCT mee geassocieerd is. 

MADPII wil bijdragen tot een nieuwe reactortechnologie die moet toelaten om grootschalige chemische processen met minder beslag op ruimte en energie uit te voeren. De kernidee bestaat erin om het contact tussen om te zetten voedingen te intensifiëren. Deze zogenaamde procesintensificatie zal in eerste instantie toegepast worden op het omzetten van hernieuwbare grondstoffen tot gebruiksvriendelijke energiedragers of groene bouwstenen voor de chemische industrie. De reactorontwikkeling zal gestuurd worden door fundamentele modellen voor de chemische kinetiek aan de ene kant en de hydrodynamica aan de andere kant. Experimentele validatie van deze modellen alsook de bouw van een reactorprototype zijn voorzien.