Document acties

ARCHIPEL - Network-centric approach of sustainable digital archives

(09-12-2011)

ARCHIPEL logoHet ARCHIPEL-project, geleid door prof. Rik Van de Walle (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Multimedia Lab) is onlangs afgesloten. Naar aanleiding hiervan werd een overzichtsfilm gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van het project op een toegankelijke manier verwoord en verbeeld worden. De film is te bekijken op Youtube.

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat in Vlaanderen een duurzame digitale archiefinfrastructuur nodig is om de problematiek van digitale archivering structureel aan te pakken. Daarenboven wordt verondersteld dat in de ontwikkeling van deze infrastructuur een belangrijke rol is weggelegd voor actoren in het domein van de kunsten, het cultureel en wetenschappelijk erfgoed en het onderwijs.

Prof. Rik Van de Walle leidde de onderzoeksactiviteiten binnen het ARCHIPEL-project, waarbij verschillende onderzoekers van het Multimedia Lab een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten voor hun rekening namen.

De onderzoekers wilden nagaan wat het concreet betekent om binnen een gedecentraliseerde Vlaamse digitale archiefinfrastructuur een duurzaam digitaal archief van diverse (complexe) digitale en multimediale objecten te implementeren.

Meer info

Bekijk de film op YouTube

Contact

Prof. Rik Van de Walle