Big Questions: interdisciplinair onderwijsinnovatieproject van start op Campus Kortrijk

(30-09-2016)

Dit academiejaar gaat het onderwijs-innovatieproject Big Questions van start. In dit project focussen we op de integratie van verschillende expertises van de studenten over de UGent-opleidingen op de Campus Kortrijk heen rond een relevant maatschappelijk thema. Dit wordt gelinkt aan de organisatie Global Goals met als ultieme doelstelling om van alle UGent-studenten “Global Citizens” te maken. Leerlingen van het secundair onderwijs zullen in interactieve workshops beslissen over het jaarlijkse thema waarna studenten ermee aan de slag gaan. Op deze manier kunnen we zowel leerlingen van het secundair onderwijs als UGent-studenten jaarlijks in contact laten komen met een nieuw globaal maatschappelijk vraagstuk teneinde hun maatschappelijk engagement te vergroten.

Door multidisciplinaire oplossingen voor de vraagstukken te zoeken, worden de studenten geactiveerd om de theorie uit verschillende opleidingsonderdelen toe te passen in de praktijk. Bovendien integreren we het maatschappelijk engagement structureel in de academische opleiding van de UGent- studenten op de Campus Kortrijk. Het doel is onze aanpak volgend jaar uit te breiden naar alle opleidingen van onze faculteit.

 

Good Health & Well-being

Als maatschappelijk vraagstuk werd dit jaar gekozen voor "Good Health & Well-being". Lesgevers van reeds meer dan 20 verschillende vakken uit de verschillende opleidingen hebben zich geëngageerd om dit thema te integreren in hun lessen. Op het einde van het academiejaar komt er een groot slotevenement waarbij verschillende projecten en oplossingen worden voorgesteld aan een breed publiek.

Meer informatie

http://www.bigquestions.ugent.be


Contactpersoon

Francis wyffels - Francis.wyffels@UGent.be