Document acties

289 ingenieurs en ingenieur-architecten afgestudeerd

(08-07-2013)

Promovendi A, TN, FOT, PHOT, M, SRP289 afgestudeerden mogen zich vanaf nu burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect noemen. Op 6 juli vond de Plechtige Proclamatie van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur plaats. Naast de proclamatie van de afgestudeerden, werden ook enkele prijzen uitgereikt. Er werd ter gelegenheid van de Plechtige Proclamatie een fotoreportage gemaakt van afgestudeerden en prijswinnaars.

AIG-prijzen

  • AIG-prijs “Isabella Van Portugal”: ir. Jef Verselder
  • AIG-prijs “Boulvin Van Engelen”: ir. Joachim Druant

Cloquet Prijs

ir. arch. Jolien Van Bever

ArcelorMittal Prijzen

  • ir. Olav Cornut voor zijn afstudeerwerk “Ontwikkeling verificatiesoftware voor stabiliteit van stalen schoorstenen” met als promotor prof. Rik Debruyckere
  • ir. Joachim Druant  voor zijn afstudeerwerk “Modelgebaseerde voorspellende controle van multilevel-invertoren met geïntegreerde foutdetectie” met als promotoren prof. Jan Melkebeek en dr. ir. Thomas Vyncke
  • ir. Dorien Margiela en ir. Toon Neyt voor hun afstudeerwerk “Development of a High-Pressure Torsion Device” met als promotoren prof. Patricia Verleysen en prof. Joris Degrieck

Dow Chemical Prize for Innovative Solutions

ir. Brecht Laforce voor zijn afstudeerwerk “Upgrading van bioethanol: kinetic modelling of the catalytic conversion on zeolites” met als promotoren dr. Vladimir Galvita en prof. Joris Thybaut

Solvay Chemie Prijzen

  • ir. Nathalie Ghyselinck voor haar afstudeerwerk “Optimization of styrene polymer properties using reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization” met als promotoren prof. Marie-Françoise Reyniers en dr. ir. Dagmar D’hooge
  • ir. Ruben Van de Vijver voor zijn afstudeerwerk “Development of a topological symmetry identification algorithm for reaction mechanism generation” met als promotoren prof. Marie-Françoise Reyniers en prof. Kevin Van Geem

IMEC Prijs

ir. Sarah Uvin voor haar masterproef “Mid-infrared gas sensing through nonlinear optics in silicon waveguides” met als promotoren prof. Günther Roelkens en dr. François Leo

Atlas Copco Airpower Prijs

ir. Joachim Druant voor zijn afstudeerwerk “Modelgebaseerde voorspellende controle van multilevel-invertoren met geïntegreerde foutdetectie” met als promotoren prof. Jan Melkebeek en dr. ir. Thomas Vyncke

Total Prijzen

  • ir. Michiel Schietse voor zijn masterproef “Bio-oil and Bio-char production by fast pyrolysis of genetically modified biomass” met als promotoren prof. Kevin Van Geem en prof. Wolter Prins
  • ir. Pieter Verhees voor zijn masterproef “Computational Fluid Dynamics modeling of coke formation in steam cracking reactors” met als promotor prof. Kevin Van Geem