Terugblik vierde MASHCON conferentie in Hamburg

(27-05-2016)

Van 23 tot 26 mei vond in Hamburg de 4de MASHCON conferentie plaats. De MASHCON conferenties worden georganiseerd door het Kenniscentrum Varen in Ondiep en Beperkt Water (een samenwerking tussen de Afdeling Maritieme Techniek van de Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium).

Na drie succesvolle edities waar de nadruk lag op oevereffecten (Antwerpen, 2009), schip – schip interactie (Trondheim, 2011) en sluiseffecten (Gent, 2013), had deze editie vooral aandacht voor de interactie van het schip met de bodem. Deze 4de MASHCON conferentie werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Bundesanstalt für Wasserbau en vond plaats in Hamburg.

Meer dan 100 deelnemers uit 20 landen namen deel. 34 papers werden gepresenteerd en de Afdeling Maritieme Techniek was co-auteur van 7 papers. De 5de MASHCON conferentie is gepland voor 2019 en zal in Oostende plaats vinden. Meer details van de conferentie zullen vermeld worden in de eerstvolgende editie van de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Varen in Ondiep en Beperkt Water