Monitoraat Campus Kortrijk

Wat?

Op het monitoraat krijg je vakinhoudelijke begeleiding. Dit betekent onder andere extra uitleg over de leerstof, maken van extra oefeningen, bespreken van de richtlijnen in verband met examens en het bespreken van examenvragen.

Wanneer?

Elke lesweek is er een monitoraat voor wiskunde. Voor de andere vakken kan je een monitoraat aanvragen bij de betrokken lesgever wanneer je er nood aan hebt. Net voor de examens starten, wordt er van elk vak een monitoraat georganiseerd.

Meer info?

Op het elektronische leerplatform Minerva (onder: 'Monitoraat en studiebegeleiding Industriële Wetenschappen – Campus Kortrijk') vind je heel wat tips omtrent studeren, planning en voorbereiding op je examens.


Contact studiebegeleiding UGent Campus Kortrijk 

Isabel Sweertvaegher
Isabel.Sweertvaegher@UGent.be
T 056 24 12 21