Monitoraat Campus Schoonmeersen

Wat?

Op het monitoraat kun je bijkomende vakinhoudelijke uitleg krijgen. De uitleg krijg je van de lesgevers zelf.

Wanneer?

Elke lesweek van het semester waarin een opleidingsonderdeel geprogrammeerd staat is er een vast monitoraatsmoment per opleidingsonderdeel. Deze momenten worden in het begin van het semester in overleg met de studenten vastgelegd.

Voor welke vakken?

  • Wiskunde I en II
  • Algemene chemie
  • Mechanica
  • Elektriciteit
  • Fysica I
  • Informatica I

Wat met de andere vakken?

Voor de andere opleidingsonderdelen kan je vragen stellen via het forum op Minerva (zie onder) of uitleg krijgen op afspraak. Neem hiervoor per e-mail of vóór of na de les contact op met de docent.

Meer info?

Meer info vind je op de Minerva: “Monitoraat en studiebegeleiding Industriële Wetenschappen - Campus Schoonmeersen” (code E7MON; zelf inschrijven is noodzakelijk).