Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is aanspreekpunt voor

  • de kwaliteitszorg van het onderwijs: onderwijsevaluaties, visitaties, CKO, ...;
  • de studentenadministratie: curricula studenten, examensecretariaat, ...;
  • de trajectbegeleiding: individueel advies over persoonlijk studietraject en studievoortgang, hulp bij heroriëntering, ...;
  • de studiebegeleiding: inhoudelijke begeleiding eerstejaarsvakken, sessies over studiemethode en studieplanning, ...

Contactgegevens

Prof. Gert de Cooman

Onderwijsdirecteur
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent

E-mail: onderwijsdirecteur.ea@ugent.be

 

FDO campus Boekentoren/Plateau (opleidingen burgerlijk ingenieur)

FDO campus Schoonmeersen (opleidingen industrieel ingenieur)

FDO campus Kortrijk (opleidingen industrieel ingenieur)

Belangrijke links