Dienstverlening

Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit

Het HIAF biedt postacademische en permanente vorming rond accountancy en fiscale topics.

   

   Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit (HIAF)

    Dienstverlening

     De leden van de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit verzorgen naast hun onderwijs en onderzoek tevens belangrijke dienstverlenende taken aan de gemeenschap. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een extern en een intern luik (dienstverlening binnen de Universiteit Gent).