Onderwijsinnovatie

Het luik onderwijsinnovatie wordt op de faculteit Economie en Bedrijfskunde ondergebracht in de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO), meer bepaald Kwaliteitscel Onderwijs (KCO). De medewerker Onderwijsinnovatie rapporteert aan de onderwijsdirecteur van de Faculteit, prof. Ignace De Beelde.

Innovatievisie

De faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt beleidsmatig op 2 onderwijsinnovatiesporen.

Een eerste spoort focust zich op de technische, ondersteunende functie van onderwijsvernieuwing. Projecten zoals smartpodium, video streaming, de flipped class room, de online peer assessment tool (WEBpa), ... krijgen hier hun stek. De faculteit werkte nauw mee aan de implementatie en optimalisatie van de peer assessment tool, Webpa, die nu universiteitsbreed wordt toegepast.

Op een tweede spoor wordt de pedagogische lijn verder uitgetekend. Hierbij legt men de nadruk op samenwerkend en actief leren, competentiegericht leren en reflectie op het handelen binnen de verschillende opleidingsonderdelen. Het probleemgestuurd leren en zijn alternatieve evaluatievormen, het conceptueel kader van peer assessment, bachelor-of masterproef, competentiegericht toetsen, ... zijn hier treffende voorbeelden van. De faculteit Economie en Bedrijfskunde was een pionier in het invoeren van de probleemgestuurde vakken. Zij heeft in alle masterjaren van haar basisopleidingen minstens één vak dat op een unieke probleemgestuurde manier wordt overgebracht.

Onderwijsinnovatieprojecten

Op de volgende pagina's krijgt u een overzicht van de voorbije en lopende projecten rond onderwijsvernieuwing binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde:

Klik hier voor een overzicht van de lopende onderwijsvernieuwingsprojecten aan de Universiteit Gent.

Onderwijsvernieuwingstips

  • Werkt u met groepswerken, denk na voor de implementatie van de WebPA tool (peer assessment). Hier vindt u meer informatie.
    • Wenst u een training omtrent peer assessment? Ga door naar deze pagina.
  • Wilt u uw lessen opnemen? Meer informatie omtrent de opnames van weblectures vindt u hier.

Onderwijsdag

Bekijk de video-opnames van de workshops of de foto's van de FEB onderwijsdag (12 september 2016).

Te ontlenen materiaal

Contact

mevr. Fanny Buysschaert