Faculteitsraad

Opdracht

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door de Decaan. De Faculteitsraad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en overig academisch personeel, van het administratief personeel en van de studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die to van de faculteit behoren.
Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz. De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretaris: Frank Naert
Notulist: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet stemgerechtigd)
Leden:

Opmerking:

  • Alle overige ZAP-leden worden als waarnemend lid uitgenodigd.

Datum Faculteitsraden (2016-2017)

Uiterste indiendatum voorbereidende stukken

Woensdag 12 oktober 2016 om 14.00 uur dinsdag 4 oktober 2016
Woensdag 16 november 2016 om 14.00 uur dinsdag 8 november 2016
Woensdag 14 december 2016 om 14.00 uur dinsdag 6 december 2016
Woensdag 18 januari 2017 om 14.00 uur dinsdag 10 januari 2017
Woensdag 22 februari 2017 om 14.00 uur dinsdag 14 februari 2017
Woensdag 22 maart 2017 om 14.00 uur dinsdag 14 maart 2017
Woensdag 26 april 2017 om 14.00 uur dinsdag 18 april 2017
Woensdag 17 mei 2017 om 14.00 uur dinsdag 10 mei 2017
Woensdag 14 juni 2017 om 14.00 uur dinsdag 6 juni 2017
Woensdag 23 augustus 2017 om 14.00 uur dinsdag 15 augustus 2017
Woensdag 20 september 2017 (beleidsplan) om 14.00 uur dinsdag 12 september 2017
Data van de vergaderingen buiten het lopend academiejaar zijn terug te vinden in de academische kalender.