FEB-FLASH september 2015

Reacties en suggesties: Dienst Decanaat, tel. 09 264 32 55 of Lies.Vermeesch@UGent.be

>> Shortcut to the English version of this newsletter

 Student Kick-off!

Op woensdag 23 september vindt de 10e editie van Student Kick-off plaats. Houd er rekening mee dat de toegang tot onze Campus vanaf maandag 21 september via de Hoveniersberg zal verlopen.

Lees verder ...

 

Nieuwe academische kalender online

De facultaire academische kalender van academiejaar 2015-2016 kan je hier raadplegen.

Lees verder ...

 

Muurschildering op Campus Tweekerken

Sinds midden september is er een muurschildering - met als thema economie - op de Campus Tweekerken.

Lees verder ...


Openingsuren FSA

Vanaf heden gelden nieuwe openingsuren voor de facultaire studentenadministratie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Lees verder ...

 

Introductiebrochures

De introductiebrochures van de faculteit bundelen de belangrijkste praktische informatie en kan je hier terugvinden.

Lees verder ...

 

Plaatsing van nieuwe AED op de campus Tweekerken

In de foyer van het gebouw in de Tweekerkenstraat 2 is er een nieuwe AED (automatisch externe defibrillator) geplaatst. Het toestel geeft gesproken instructies zodat elke leek hulp kan verlenen.

Lees verder ...

Nieuwe bestuursploeg voor VOSEKO

Bregt Ooms en Jens Demaree staan aan het roer van VOSEKO.

Lees verder ...

 

Verboden fietsen te stallen tegen de Sint-Pieterskerk

Onze faculteit vraagt jou vriendelijk om géén fietsen tegen de muur van de Sint-Pieterskerk te plaatsen. Dit gebouw geeft een mooie uitstraling aan onze studentenstad en we willen dit graag zo houden.

Lees verder ...

 

PC-lokaal 1 tijdelijk gesloten

Wegens werken is het PC-lokaal 1 niet bruikbaar tijdens het eerste semester. PC-lokaal 2 is wel beschikbaar.

Lees verder ...


Bijenkorven

Sinds midden augustus staan er bijenkorven op het dak van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent.

Lees verder ...

 

Onderzoek naar consumentengedrag

Wil je een centje bijverdienen én bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? De vakgroep Marketing voert geregeld onderzoek uit naar consumentengedrag en is hiervoor telkens op zoek naar gemotiveerde respondenten ...

Lees verder ...

 

Athena

Sinds kort is het niet meer nodig om – van buiten de universiteit – een VPN-verbinding op te zetten om Athena te kunnen gebruiken.

Lees verder ...


Karen Legge Prize 2014 voor Prof. dr. Tom Vanacker

Prof. dr. Tom Vanacker heeft de Karen Legge Prize 2014 ontvangen van het Journal of Management Studies (JMS).

Lees verder ...

 

Behind the Numbers

Van 4 september tot 8 november 2015 kan je de expo ‘Behind the numbers’ bezoeken. Je neemt er een kijkje achter de schermen van het iconische, Brusselse beurspaleis.

Lees verder ...

 

Hoofboschprijs 2015

Masterstudenten worden uitgenodigd hun afstudeerscriptie in het Nederlands of in het Engels, met als onderwerp praktische beleggingsleer (of onderwerpen die dit thema aanraken), ter beoordeling in te zenden.

Lees verder ...

 

RomeMUN

Neem deel aan het RomeMUN-evenement als je een carrière ambieert in de diplomatie of graag voor de Verenigde Naties of een andere Europese instelling wil werken. Dit jaar vindt RomeMUN plaats van 5 t.e.m. 8 maart 2016 in Rome, Italië.

Lees verder ...

 

School@Home

Ben je op zoek naar een bijverdienste en droom je ervan om bijles te geven? Dan is School@Home iets voor jou.

Lees verder ...

 

Potentialpark maakt de jobzoektocht makkelijker

Universiteit Gent voert samen met Potentialpark een wereldwijd onderzoek uit naar hoe kandidaten online informatie zoeken over werkgevers en jobs. Vul de test in en draag je steentje bij.

Lees verder ...

 

*** English version of the FEB-FLASH newsletter below ***

 

Student Kick-off!

On the 23th of September the 10th edition of Student Kick-off takes place. Take the Hoveniersberg entrance to reach our campus.

Read more ...

 

New academic calendar online

You can find the academic calendar of our faculty here.

 

Mural on Campus Tweekerken

Belgian graffiti artist Cazn made a huge mural in the Tweekerkenstraat. The mural gives the faculty a contemporary look.

Read more ...

 

Opening hours FSA

From now on, there are new opening hours the student administration of the Faculty of Economics and Business Administration.

Read more ...

 

Defibrillator at Campus Tweekerken

At Campus Tweekerken there is an AED (automatic defibrillator) available. With the defibrillator you can give people with life-threatening arrhythmias an electric shock to the heart.

Read more ...

 

New management team for VOSEKO

VOSEKO welcomes a new management team. The chairman is Bregt Ooms and the vice president is Jens Demaree.

Read more ...

 

Forbidden to store bicycles against the Sint-Pieterskerk

Please don’t place your bike against the wall of the Sint-Pieterskerk.

Read more ...

 

PC-class 1 temporarily closed

It isn’t possible to use PC-class 1 due to refurbishment works. PC-room 2 will be available.

Read more ...

 

Beehives

There are beehives on the roof of the library of the faculty of Economics and Business Administration. With this initiative, the faculty would like to make a contribution to a healthy bee population.

Read more ...

 

Research on consumer behavior

Do you want to earn some money and contribute to scientific research? The marketing department of the faculty Economics and Business Administration is always looking for motivated respondents.

Read more ...

 

Athena

It is no longer necessary to set up a VPN connection outside the university to use Athena.

Read more ...

 

Karen Legge Prize 2014 for Prof. dr. Tom Vanacker

Prof. dr. Tom Vanacker is the winner of the Karen Legge Prize 2014 by Journal of Management Studies (JMS).

Read more ...

 

Behind the Numbers

From the 4th of September till the 8th of November 2015 you can visit the exhibition 'Behind the numbers' in Brussels.

Read more ...

 

Hoofbosch Prize 2015

Students and graduates are invited to submit their master thesis (in English or Dutch) on the subject of practical investment theory, or topics that touch on this theme, for evaluation.

Read more ...

 

School@Home

Do you want to earn extra money? School@Home provides tutoring to children from the first through the sixth secondary. Due to expansion we are looking for motivated teachers to join our team.

Read more ...

 

RomeMUN

Join Rome Model United Nations (RomeMUN) if you aspire a career in diplomacy or want to become an official within United Nations organizations or European Institutions. This year RomeMUN will be held from the 5th till the 8th of March 2016 in Rome, Italy.

Read more ...

 

Searching for a job is easy. Finding is not.

Ghent University is cooperating with Potentialpark in a global research on how candidates search for information about jobs and employers online. Take a 10 min. test and answer questions on how you use career sites, social media and mobile in your career search. When finished you will get insights on how to improve your applications and make them more successful.

Read more ...