Drie handelswetenschappers vallen in de prijzen

 Op 12 mei reikte het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de prijzen uit die jaarlijks de beste eindverhandelingen bekronen van opleidingen waarvan de diploma’s toegang verlenen tot het beroep van ‘erkend boekhouder’ of ‘erkend boekhouder-fiscalist’. De eerste prijs ging naar de handelswetenschappers Thomas Goemaere en Robin De Clercq die hun masterproef ‘Het vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel in fiscaal recht’(promotor: Antoine Doolaege) bekroond zagen met 1.250 euro. De derde prijs ging eveneens naar een handelswetenschapper, nl. Jeroen De Roo. Zijn ‘Wetsontduiking of fraus legis in het Belgisch recht’ (promotor: Sarah van Brée) leverde 250 euro op.