Scriptieprijzen academiejaar 2014-2015

Wikifin-scriptieprijs
Masterstudenten, die afstuderen tijdens het academiejaar 2014-2015 én die een eindverhandeling schrijven over financiële geletterdheid, - vorming of consumentenbescherming, komen in aanmerking voor de Wikifin-scriptieprijs. De prijs wordt uitgereikt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en bestaat uit een eerste prijs t.w.v. 1.000 euro, een tweede prijs t.w.v. 500 euro en een derde prijs t.w.v. 300 euro.

Mail voor bijkomende info naar info@wikifin.be . Alle informatie over de Wikifin-scriptieprijs en het wedstrijdreglement vind je hier terug.

 

Vlaamse Scriptieprijs 2015
De Vlaamse Scriptieprijs is al aan zijn veertiende editie toe. Met de prijs wil Scriptie vzw het werk van aanstormend wetenschappelijk talent onder de aandacht brengen van het grote publiek. Bachelor- en masterstudenten aan Vlaamse hogescholen en universiteiten maken kans op 2.500 euro en heel wat media-aandacht. Inschrijven kan t.e.m. zondag 4 oktober 2015 via een online inschrijvingsformulier op www.scriptieprijs.be/wedstrijd.

 

Popthesisprijs van Poppunt
Ben je volop bezig aan je bachelor-of masterscriptie en schrijf je over (pop)muziek of het brede muzieklandschap? Dan kan je tot 500 euro én eeuwige roem winnen met de Popthesisprijs van Poppunt. De concrete invalshoek doet er niet toe: Poppunt aanvaardt o.a. bedrijfskundige, wetenschappelijke, juridische en communicatieve invalshoeken. Inschrijven kan op poppunt.be.

 

Scriptieprijs DiverGent
DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Deze visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen aan te reiken. De Scriptieprijs DiverGent erkent het belang van deze visie. Het durven denken vanuit het andere standpunt ligt binnen het actieterrein van de beleidscel en de ambities van de UGent.

De prijs, een geldbedrag van 500 euro, gaat naar één van drie genomineerden. De overige twee krijgen een eervolle vermelding. De drie presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar waarin de prijsuitreiking plaatsvindt. De winnaar wordt ook uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van DiGeSt.

Inschrijven kan t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond. Deelnemers die meedingen voor de eerste prijsuitreiking in januari 2016, moeten dus tijdens het academiejaar 2014-2015 afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk en/of beleidsmatig raakt aan de kern van de diversiteits- en/of genderthematiek.

Meer info op http://www.UGent.be/divergent

 

Student Research Conference 2015
Heb je minder dan twee jaar geleden je bacheloronderzoek afgerond, of verwacht je dit voor 6 juli te doen? Schrijf je dan in voor de Student Research Conference 2015. Je maakt niet alleen kans op één van de hoofdprijzen van 1.500 euro, je onderzoek wordt ook gepubliceerd in een e-journal en je mag presenteren op een wetenschappelijke conferentie.

De Student Research Conference (SRC) is een conferentie voor studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen en studenten van de Vlaamse universiteiten. De SRC vindt dit jaar plaats op 11 november aan de Tilburg University. Dien je onderzoek in vóór 6 juli om in aanmerking te komen.