FAQ

Facultaire examenreglementen – deliberatieregels

 • Info over de deliberatieregels van onze faculteit vindt u hier.

Wanneer ben je geslaagd?

 • Een student is geslaagd wanneer hij minstens de helft van de punten (10 op 20) behaald heeft voor elk van de af te leggen opleidingsonderdelen.

Wat zijn credits?

 • De studiepunten verbonden aan een bepaald opleidingsonderdeel.

Wat is een vrijstelling?

 • De opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Wanneer verwerf je credits?

 • Je hebt credits verworven als je 10/20 hebt behaald voor een bepaald opleidingsonderdeel, hiervoor verkrijg je een creditbewijs.
 • Je kan de reglementering nalezen:
  art.57 “Creditbewijs” in het Onderwijs– en examenreglement

Niet deelnemen aan een examen:

 • Als je niet wenst deel aan het examen, is het beleefd de verantwoordelijk lesgever hiervan op de hoogte te brengen. Op het puntenbriefje wordt de score ‘AFWEZIG' vermeld.
 • In geval van pro forma wordt ook ‘AFWEZIG' vermeld op het puntenbriefje. Kijk je het examen wel in, zonder verder iets in te vullen, dan scoor je ‘0’.

Ziek tijdens de examens:

 • Zorg voor een medisch attest, en stuur dit zo vlug mogelijk (binnen de 48 uur) naar het examensecretariaat:

  Universiteit Gent
  Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  Facultaire studentenadministratie, lokaal 130.011
  Tweekerkenstraat 2

  9000 Gent
 • Verwittig het examensecretariaat (FSA.EB@UGent.be) waabij je vermeldt voor WELKE examens (en proffen) je zal afwezig zijn. Verwittig eveneens de verantwoordelijke lesgever(s).
 • Je contacteert de professoren (liefst per e-mail) om na te gaan of een inhaalexamen mogelijk is. Let wel: dit is geen recht, doch een gunst die de verantwoordelijk lesgever kan verlenen.
 • Een email-adres kan je in het telefoonboek vinden.

Hoeveel examenkansen heb ik?

Wanneer start de examenperiode, 1 ste semester, 2 de semester, 2 de zittijd,…?

Wat zijn de deliberatiecriteria?

Wanneer zijn de deliberatiedata?

Wanneer worden de examenresultaten bekend gemaakt?

Wanneer is er feedback?

Wanneer zijn er proclamaties?

 • Zie de academische kalender.
 • Wie afstudeert in een masteropleiding wordt ook officieel geproclameerd tijdens de plechtige proclamaties eind september / begin oktober. Bekijk hier de data voor de plechtige proclamaties.