Gedragsonderzoek bij watervlooien

30 leerlingen | halve dag | € 100/sessie

In deze workshop onderzoeken leerlingen het predatievermijdend gedrag van kleine zoetwaterorganismen. Aansluitend formuleren ze hierover onderzoeksvragen a.d.h.v. Daphnia's (watervlooien). Bovendien voeren ze zelf een onderzoeksopdracht uit. In samenspraak met de leerkracht kan de workshop de aanzet betekenen voor een meer uitgebreide opdracht rond onderzoekscompetenties.