Iedere vogel eet zoals hij gebekt is

Workshop

20 leerlingen | 1 lesuur | € 1 p.p./uur

De theorie rond de natuurlijke selectie bij Darwinvinken kan toegepast worden op Europese vinken en wadvogels. Deze oefening laat de kinderen observeren welke vinkensoort welke zaden kunnen eten. Een gelijkaardige oefening kan uitgevoerd worden met wadvogels die in slikken en schorren eten zoeken. De beklengte en -vorm bepalen hier op welke prooi de vogel jaagt. www.museumvoordierkunde.ugent.be

  • Doelgroep: Basisonderwijs en secundair onderwijs: 1ste en 2de graad. Het niveau wordt aangepast aan de doelgroep.
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Ledeganck (Museum Dierkunde) - Gent
  • Contact: