Slim gezien: het herkennen van het geslacht van ‘alledaagse’ dieren

Workshop

20 leerlingen | 1 lesuur | € 30/groep

Bij heel wat dieren waarbij de twee seksen op het eerste gezicht niet te onderscheiden zijn, kun je toch met een eenvoudig trucje weten of het om mannetjes of vrouwtjes gaat. In deze praktische oefening worden de bruikbare trucjes voor geslachtsbepaling van onder meer spinnen, krabben en sprinkhanen eerst goed uitgelegd, waarna de leerlingen zelf proberen het geslacht van enkele gekende ongewervelde diergroepen te herkennen. www.museumvoordierkunde.ugent.be

  • Doelgroep: Basisonderwijs: 2de en 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Ledeganck (Museum Dierkunde) - Gent
  • Contact: