Creatief Ondernemen

Workshop

25 leerlingen | halve dag | gratis

De workshop wil de zin voor creativiteit en ondernemerschap bij leerlingen aanscherpen. Ze ontdekken tijdens de workshop dat creativiteit een actief proces is en dat creatief denkvermogen iets is wat zich kan ontwikkelen. Na een korte inleiding over 'creativiteit' nemen de leerlingen deel aan een creativiteitstest. Zodra de resultaten verwerkt zijn, kunnen de leerlingen hieruit afleiden waar het creatief potentieel van de klas zich precies situeert. Na een ludieke brainstormsessie presenteren en verdedigen de leerlingen in groepjes hun creatieve oplossingen voor een vooraf bepaald probleem.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)
  • Periode: Oktober t.e.m. december en februari t.e.m. april. Dag en uur in onderling overleg met de leerkracht.
  • Locatie: Campus Tweekerken - Gent
  • Contact: