Bezoek een archeologische opgraving

 25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Vanaf mei 2015 tot 2017 zullen de Universiteit Gent en GATE bvba een opgraving uitvoeren in Kerkhove, vlak naast de Schelde. Waterwegen en Zeekanaal nv bouwt er nl. binnenkort een nieuwe stuw. Het belooft een erg spectaculaire opgraving te worden. Niet alleen zal de bouwput bijna 9 meter (!) diep worden, de archeologen zullen ook teruggraven in de tijd, van de middeleeuwen tot ver in de prehistorie: het Mesolithicum! Omdat het zo’n uitzonderlijke opgraving belooft te worden, willen we het brede publiek graag betrekken. Kom oog in oog te staan met het verleden en bezoek de opgravingssite met leerlingen. Een rondleiding start in het museum van Kerkhove, waar de groep een algemene uitleg krijgt over archeologie en het verloop van de opgravingen. Afhankelijk wat er op dat moment te beleven valt, kan de groep de archeologen en geologen ontmoeten en er meer te weten komen over de verschillende technieken en instrumenten die worden gebruikt bij archeologisch onderzoek. www.archeologie-kerkhove.be

  • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers dragen gesloten schoenen.
  • Locatie: Stuw van Kerkhove
  • Contact: