Toolkit Breed Evalueren

150 leerkrachten | 's avonds | gratis

De Toolkit Breed Evalueren (TBE) Secundair Onderwijs is ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen bij het breed in kaart brengen van de competenties Nederlands van leerlingen tijdens het secundair onderwijs. Er is ook een aparte toolkit voor het basisonderwijs beschikbaar. De TBE omvat scenario’s om mee aan de slag te gaan, beschrijvende fiches van evaluatie-instrumenten, een raamwerk met de eindtermen Nederlands, een kader waarin die eindtermen gelinkt worden aan bestaande evaluatie-instrumenten.
Toolkit secundair: www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/toolkit_breed_evalueren
Toolkit basis: www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/toolkit_breed_evalueren_bao