Webklas Taal- en Letterkunde: twee talen

Webklas

25 leerlingen | meerdere lesuren | gratis

Een webklas is een online cursus waarin leerlingen kennismaken met de opleiding van hun interesse. Een webklas duurt vier weken en wordt begeleid door lesgevers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Wekelijks krijgen de leerlingen online opdrachten die hen een beeld geven van de inhoud en eisen van de opleiding die ze willen volgen. In de webklas Taal- en Letterkunde kun je kiezen uit een aantal modules: Algemene Literatuurwetenschap, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Latijn, Grieks. Bij de ene taal zal je een literaire tekst lezen en leren analyseren. Bij een andere taal zal je niveau van taalvaardigheid in een bepaalde grammaticale categorie worden getest. Het lesmateriaal wordt op gevarieerde wijze aangeboden, met teksten, ingelezen presentaties en filmpjes. Het is niet de bedoeling dat er in klasverband wordt ingeschreven voor de webklassen. Inschrijven kan vanaf 2 oktober 2017 via de website. Elke week krijgt de leerling een nieuwe opdracht en feedback op de vorige opdrachten. www.flw.ugent.be/webklassen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO) – laatstejaars
  • Periode: Vanaf maandag 5 maart t.e.m. zondag 1 april 2018
  • Contact: