Document acties

Onderzoek

In het Gentse onderzoekslandschap neemt het onderzoek in de faculteit Farmaceutische Wetenschappen een unieke plaats in. Aan onze faculteit wordt toegepast farmaceutisch onderzoek gekoppeld aan hoogstaand fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De faculteit besteedt daarnaast ook ruim aandacht aan onderzoek omtrent nieuwe evoluties in de taken van de apotheker als verlener van farmaceutische zorg.

Het onderzoek aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen is innovatief én multidisciplinair; er zijn dan ook veel samenwerkingen tussen facultaire onderzoeksgroepen en met onderzoeksgroepen uit andere faculteiten in binnen- en buitenland, én met bedrijven. De faculteit streeft er naar om haar academische opleidingen permanent af te stemmen op de nieuwste wetenschappelijke evoluties en om studenten in een vroege fase van hun curriculum met dit hoogstaand onderzoek in contact te brengen.

Een overzicht van de meettoestellen/onderzoeksapparatuur in de FFW vind je hier.

De publicaties gemaakt door onderzoekers van de FFW vind je terug in dit overzicht.

Een lijst met alle FFW professoren en hun specialisaties vind je hier.

Vakgroep Geneesmiddelenleer

Voorzitter: Prof. dr. Jean Paul Remon

Vakgroep Farmaceutische Analyse

Voorzitter: Prof. dr. Hans Nelis

Vakgroep Bioanalyse