Lichaamsafstand

Schenken van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs - contact: lichaamsafstand@ugent.be, tel: 09/332 51 92 of 09/332 53 07

Schenking van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en praktisch onderwijs

Hebt u er ooit bij stilgestaan dat u na uw dood nog een zeer waardevolle dienst kan bewijzen aan uw medemensen?

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dit onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek getuigt van een buitengewoon engagement, waarvoor wij onze waardering betuigen.

Regeling

Om uw voornemen van lichaamsafstand een officieel karakter te geven, schrijft u dit best eigenhandig neer in een gedateerde en ondertekende wilsbeschikking. Een voorbeeld-wilsbeschikking vindt u op deze website. Uw wilsbeschikking stuurt u samen met de ingevulde administratieve gegevens naar:

Universiteit Gent
Vakgroep Medische Basiswetenschappen
Afdeling Anatomie en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185
B-9000 Gent

 

U zal dan van ons een kaartje ontvangen, dat u bewaart bij uw identiteitskaart. Op dit kaartje staan de nodige gegevens om onze dienst na uw overlijden te verwittigen.

Geef een kopie van uw wilsbeschikking en een kopie van de praktische richtlijnen aan uw vertrouwenspersoon, die na uw overlijden uw wens voor lichaamsafstand aan de Universiteit Gent zal uitvoeren.

 

 

Contact

Universiteit Gent
Vakgroep Medische Basiswetenschappen
Afdeling Anatomie en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185
B-9000 Gent

lichaamsafstand@ugent.be

Tel: 09/332 51 92 of 09/332 53 07
Fax: 09 /332 38 09