Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Alle modaliteiten omtrent het wijzigen van een vastgelegd curriculum en de daaraan gekoppelde gevolgen kan je nalezen op : http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven/curriculum

Hoe aanvragen?

Je stuurt voor 1 maart vanuit jouw UGent account een mail naar met de volgende gegevens:

  • onderwerp van de mail = wijziging curriculum
  • je studentennummer
  • de opleiding waarvoor je bent ingeschreven
  • het vak of de vakken die je wenst te schrappen/toevoegen
  • korte motivatie waarom je het vak of de vakken wenst te schrappen/toevoegen

Bij goedkeuring zal de wijziging uiterlijk 15 maart zichtbaar zijn in je curriculum op OASIS. Bij afkeuring zal je via mail op de hoogte gebracht worden van de reden.