Studiebegeleiding

De studiebegeleiders bieden studiehulp voor toekomstige studenten en eerstebachelorstudenten.

Voor toekomstige studenten

Je kiest voor een wetenschappelijke opleiding aan onze faculteit. Een goede voorkennis van wetenschappen is belangrijk en zorgt voor een vlotte overgang naar het universitair leerproces.
Daarom kan je vooraf gebruik maken van de volgende initiatieven:

Voor eerstejaars studenten

De studiebegeleiders bieden hulp voor vier vakken: fysica, chemie, biochemie en moleculaire biologie.

Individuele begeleiding (op afspraak)

Met al je vragen of problemen bij het studeren van de bovenstaande vakken kan je bij de studiebegeleiders terecht:

  • je begrijpt een aantal termen of een paragraaf niet uit de cursus
  • je kan bepaalde oefeningen niet oplossen
  • je kan moeilijk het onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie

Begeleiding in kleine groepen

Er worden oefensessies en vragenuurtjes georganiseerd rond bepaalde leerstofonderdelen. Deze groepsessies worden aangekondigd op de vaksites van Minerva.

Studiebegeleiding fysica

Carl Sys is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding fysica van de onderstaande cursussen:

Opleiding 1ste BachelorBegeleide cursussen
biomedische wetenschappen Fysica
geneeskunde/tandheelkunde

De Cel: Fundamentele concepten, structuur en functie: partim I: luik biomedische fysica
Locomotorisch stelsel en huid: luik biomechanica

lichamelijke opvoeding Biomedische fysica
logopedie/audiologie Fysica 1
kinesitherapie Biomechanica met inbegrip van fysica

Studiebegeleiding chemie, biochemie en moleculaire biologie

Ellen Gyssels is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding chemie, biochemie en moleculaire biologie van de onderstaande cursussen.

Opleiding 1ste BachelorBegeleide cursussen
biomedische wetenschappen Algemene scheikunde
Organische scheikunde
geneeskunde/tandheelkunde De Cel: Fundamentele concepten, structuur en functie: partim I: luik chemie
De Cel: Fundamentele concepten, structuur en functie: partim II: luik structuur en functie
De Cel: Energie en metabolisme
De Cel: Moleculaire biologie en genetica: luik moleculaire biologie
lichamelijke opvoeding Inleiding tot de biologische chemie
Biochemie
logopedie/audiologie Chemie en inleiding tot de biochemie
kinesitherapie Chemie en inleiding tot de biochemische processen
Biochemie