Faculteitenclub

De Faculteitenclub van de Universiteit Gent is gevestigd in cultuur- en congrescentrum Het Pand. De toegang is beperkt tot de leden en hun gasten.

Library
Library

Leden van de Faculteitenclub kunnen gratis koffie, thee en water verkrijgen in Club Het Pand. Andere dranken worden aan de normale tarieven aangeboden. Verder kunnen zij genieten van de rustige sfeer van de Bibliotheca Dominicana.

De Faculteitenclub is toegankelijk tijdens de normale openingsuren van Het Pand.

 

Forumlezingen

Jaarlijks organiseert de Faculteitenclub een viertal forumlezingen voor haar leden.

Alle forumlezingen vinden plaats om 12.15 uur in de zaal Rector Vermeylen van Het Pand. Na de lezing wordt een verzorgde broodjeslunch aangeboden in de Kloostergang. Wie daarna nog tijd kan vrijmaken voor vraag en discussie wordt vanaf 13.45 uur verwacht in de Bibliotheca Dominicana (zaal Rector Bouckaert).

Programma

 • Vrijdag 14 oktober: De (r)evolutie van de genetica, door prof. Fransiska Malfait
 • Maandag 28 november: GGO’s, door prof. Lieve Gheysen
 • Maandag 6 februari: Niet-invasief bodemonderzoek: van Flanders Fields naar Stonehenge, door prof. Marc Van Meirvenne
 • Donderdag 16 maart: Inter Utrumque. De ontstaansgeschiedenis van de Gentse universiteit 1817-1830, door prof. Gita Deneckere

Klik hier om de brochure van Faculteitenclub 2016-2017 te bekijken.

Nieuwjaarsreceptie

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de faculteitenclub een nieuwsjaarslezing gevolgd door een informele drink. Die vindt dit academiejaar plaats op vrijdag 20 januari 2017 om 18 uur in de Aula (Voldersstraat 9, 9000 Gent). Gastspreker is prof. Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad en minister van staat. De titel van zijn lezing is "Waarom de EU in vraag wordt gesteld".

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de lezingen via deze website. Bij inschrijving voor de activiteiten (vier Forumlezingen en Nieuwjaarslezing) betaalt u een vast bedrag van 30 euro per persoon. Twee weken voor de Forum- en Nieuwjaarslezing ontvangt u digitaal een herinnering waarbij u gevraagd wordt uw deelname te bevestigen voor de praktische organisatie van lezing en catering.

De modaliteiten voor de excursie worden in het voorjaar toegestuurd aan alle leden.

Lidmaatschap

Wie lid wil worden moet behoren tot een van de volgende groepen:

 • (oud-) leden van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege
 • (gepensioneerde) leden van het zelfstandig academisch personeel
 • (gepensioneerde) gedoctoreerde leden van het assisterend academisch personeel, wetenschappelijk personeel en gelijkgestelden
 • (gepensioneerde) directeurs, afdelingshoofden en diensthoofden van de Centrale Administratie
 • gepensioneerde personeelsleden van het administratief en technisch personeel niveau A en A+
 • Vlaamse en federale ministers van Staat (*)
 • Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen (*)
 • College van burgemeester en schepenen Stad Gent (*)

(*) op uitnodiging

  Wie lid wil worden, kan dit formulier invullen en terug bezorgen aan de dienst Relatiewerking (zie onder).

  Contactgegevens

  Faculteitenclub
  Dienst Relatiewerking
  Onderbergen 1
  Tel. 09 264 79 64
  of 09 264 82 77
  Faculteitenclub@UGent.be