Faculteitenclub

De Faculteitenclub van de Universiteit Gent is gevestigd in cultuur- en congrescentrum Het Pand. De toegang is beperkt tot de leden en hun gasten.

Leden van de Faculteitenclub kunnen gratis koffie, thee en water verkrijgen in Club Het Pand. Andere dranken worden aan de normale tarieven aangeboden. Verder kunnen zij genieten van de rustige sfeer van de Bibliotheca Dominicana.

De Faculteitenclub is toegankelijk tijdens de normale openingsuren van Het Pand.

Forumlezingen 2016-2017

Library
Library

Jaarlijks organiseert de Faculteitenclub een viertal forumlezingen voor haar leden.

Alle forumlezingen vinden plaats om 12.15 uur in de zaal Rector Vermeylen van Het Pand. Na de lezing wordt een verzorgde broodjeslunch aangeboden in de Kloostergang. Wie daarna nog tijd kan vrijmaken voor vraag en discussie wordt vanaf 13.45 uur verwacht in de Bibliotheca Dominicana (zaal Rector Bouckaert).

Programma

Klik hier om de brochure van vorig academiejaar te bekijken.

De nieuwe brochure zal beschikbaar zijn vanaf einde augustus 2017.

Inschrijven

Inschrijven is evenees mogelijk vanaf einde augustus 2017. Bij inschrijving voor de activiteiten (vier Forumlezingen en Nieuwjaarslezing) betaalt u een vast bedrag van 30 euro per persoon. Twee weken voor de Forum- en Nieuwjaarslezing ontvangt u digitaal een herinnering waarbij u gevraagd wordt uw deelname te bevestigen voor de praktische organisatie van lezing en catering.

De modaliteiten voor de excursie worden in het voorjaar toegestuurd aan alle leden.

Lidmaatschap

Wie lid wil worden moet behoren tot een van de volgende groepen:

 • (oud-) leden van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege
 • (gepensioneerde) leden van het zelfstandig academisch personeel
 • (gepensioneerde) gedoctoreerde leden van het assisterend academisch personeel, wetenschappelijk personeel en gelijkgestelden
 • (gepensioneerde) directeurs, afdelingshoofden en diensthoofden van de Centrale Administratie
 • gepensioneerde personeelsleden van het administratief en technisch personeel niveau A en A+
 • Vlaamse en federale ministers van Staat (*)
 • Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen (*)
 • College van burgemeester en schepenen Stad Gent (*)

(*) op uitnodiging

  Wie lid wil worden, kan dit formulier invullen en terug bezorgen aan de dienst Relatiewerking (zie onder).

  Contactgegevens

  Directie Communicatie en Marketing
  Dienst Relatiewerking
  Faculteitenclub
  Kathleen Dekens

  Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
  Tel. 09 264 79 64
  Faculteitenclub@UGent.be