Christophe Verbruggen

Contact details

Christophe Verbruggen

Research interests

 • Digital Humanities
 • Transnational history of social and cultural change in the 19th and 20th century
 • University history and social history of intellectual movements
 • Transfer and circulation of people and ideas
 • Environmental history

Christophe Verbruggen is a member of the research unit Social History since 1750, the Institute of Public History and is also a member of the steering committee of the Centre for the History of Science. He is specialized in the social history of intellectuals and cultural institutions. He is currently working on transnational dynamics and relationships between intellectuals (1880-1930). He published on environmental history, the use of prosopography and network analysis in historical research and the social history of authorship. Christophe Verbruggen is the (co)supervisor of both research and public history projects. The research projects focus on the transnational history of cultural change in the 19th and 20th century and include an entrepreneurial biography of Leo Baekeland, a project on the intersections between local liberal social organisations and the transnational sphere, and a project on intellectual migration around 1900. Verbruggen is a former member of the Board of Governers, the Board of directors of Ghent University and several subcommittees and commissions.

Research groups, institutes and projects

 • Member of the research unit Social History after 1750
 • Member of the research unit Economy - Ecology - Demography
 • Member of the Centre for History of Science, Ghent University
 • Member of the editorial board Brood & Rozen, tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen
 • Fellowships and research stays in: Centre de Sociologie Européenne (2008), Institute for Historical Studies, Texas University at Austin (2009) and Graduiertenkolleg "Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. JH bis zur Gegenwart", University of Münster (2009)
 • Board Member/ lid raad van bestuur Faro
 • Member steering committee Ghent Center for Digital Humanities
 • Coordinator Dariah Vlaanderen

Current projects:

 • (co-supervisor: Danny Segers) Baekeland and Bakelite. A Study of transnational entrepreneurship (PhD-project FWO, 2008-2012, drs. Joris Mercelis)
 • (co-supervisor: Gita Deneckere) Intersections of international and local processes in the liberal inspired organisational life (PHD-project, 2009-2012, dra. Carmen Van Praet)
 • (main supervisor: Gita Deneckere as supervisor) August Vermeylen (1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele sociabiliteit rond de Gentse universiteit tijdens het fin de siècle en interbellum.  Project Wetenschap en Maatschappij UGent, 2008-2012’.
 • (co-supervisor: Bruno De Wever) “30 jaar OVAM”.  Public History Project, 2010-2011
 • “Mijn verloren land. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie”, Public history project Flemish Community, 2011-2012
 • TIC Collaborative (Infrastructuur UGent, 2012-2014, Hans Blomme) 
 • Het erfgoed, de geschiedenis en de architectuur van de Gentse Wereldtentoonstelling (2013, Public History Project - Gent 1913.
 • Intellectual migration and the sustainability of intellectual networks (1890-1940), BOF, 2012-2015, drs. Pieter De Messemaeker
 • Joint PHD

Publications

 • UGent-bibliography
 • De stank bederft onze eetwaren. Reacties op industriële vervuiling tijdens de 19de eeuw, Gent, Academia-Press, 2002, 176 p. (info)
 • Schrijverschap tijdens de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis, Gent-Nijmegen, Academia Press-Vantilt, 2009, 416 p. (info)