Collegeplanken

Een collegeplank bundelt alle werken van een leeslijst voor een bepaald vak. De werken op de collegeplanken kan je niet of slechts verkort uitlenen. De collegeplanken staan bij de uitleenbalies van de beide bibliotheekvleugels.

Docenten die een collegeplank wensen, nemen contact op via .

Vleugel Loveling

1ste Bachelor

2de Bachelor

3de Bachelor

Master

 

Vleugel Magnel

1ste Bachelor

2de Bachelor

3de Bachelor

Master

Arabistiek

Duitse Taalkunde

Italiaanse Taalkunde

Portugees

Slavistiek

Spaanse Taalkunde