Lessenroosters

Via centauro.ugent.be kan je jouw persoonlijke lessenrooster raadplegen. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’.

De lessenroosters kan je ook raadplegen via de studiegids (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik bovenaan rechts op lesrooster).

  • Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' (ModelTraject1) kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort.
  • Voor vakken met meerdere lesmomenten of lokalen, verwijzen we naar de infobrochures of Minerva. Daar kan je zien hoe het vak precies wordt georganiseerd (modules, oefeningen, groepjes etc.).

Legende van de lokalen

  • AUD = Auditorium
  • LES = Leslokaal
  • Bla = Blandijn (Blandijnberg 2)
  • Mercator A = Abdisstraat 1
  • Mercator B = Groot-Brittanniëlaan 45
  • Pla/Roz = Plateau-Rozier (Rozier 44)
  • RTB = UFO (Rectoraat-Technicum-Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 33)
  • Strop AUD = (Stropkaai 38b)