Cursus in de kijker: Advanced / Proficient Practical English

(01-02-2017) Cursisten delen hun ervaring van Advanced Practical English.

Enkele jaren geleden lanceerde het UCT Advanced Practical English, een cursus die ernaar streeft dat de cursisten de taal met meer zelfzekerheid op een hoog niveau gebruiken. Authentiek materiaal wordt daarbij gebruikt om de woordenschat nog verder uit te breiden, de grammatica bij te schaven en aan te zetten tot productie in een dynamische, interactieve context. Studenten van de reeks van vorige semester beschreven hun ervaring als:

"During the course Advanced Practical English, I have managed to increase my writing and speaking skills guided by an excellent lecturer who gives a lot of concrete 'tips and tricks' on how to 'upscale' the level of your English. I would highly recommend the course to anyone who wants to attain professional proficiency in English." (Olivier)

"Before I took on the course Advanced Practical English, my English skills were restricted to the same everyday-like vocabulary and grammatical structures. As I absolutely wanted to break out of that comfort zone, I registered for this course. Doing so has obviously paid off since I feel more confident when expressing myself in English. Moreover, Advanced Practical English is skill-based, which means this course focuses on how to apply the language in real situations. I highly recommend this course to anyone who desires to polish and refine their proficiency of the English language." (Steffi)

"I registered at UCT/UGent because of the positive comments I heard from others regarding the professionalism and high standards. I do admit that I feel positive about this choice: both course content and format are very satisfying. I was able to improve both grammar and word choice, so I feel more comfortable in writing and conversation. This will surely help me in future interactions with foreign students and during presentations. I can honestly recommend the UCT to all those looking for language skills improvement." (Gino)

Advanced Practical English wordt enkel in het eerste semester van het academiejaar georganiseerd, maar in februari lanceert het UCT een tweede cursusformule binnen dit traject: Proficient Practical English. Advanced en Proficient Practical English delen hetzelfde doel en inhoudelijke niveau. Ze laten andere onderwerpen en taalkundige aspecten aan bod komen, maar kunnen in eender welke volgorde gevolgd worden als een voortzetting van het Practical English-traject na niveau 5 of als een uitdagende communicatieve cursus om Engelse vaardigheden op een hoog niveau verder te ontwikkelen.

De sessies van Proficient Practical English gaan door op woensdagavond vanaf 15 februari. Meer informatie is hier te vinden. Aarzel niet ons te contacteren op uct@ugent.be in geval van verdere vragen.