Oriëntatietest Nederlands 30 mei heeft plaats in de namiddag!

(16-05-2017) Door onvoorziene omstandigheden zal de oriëntatietest Nederlands op 30 mei plaats vinden om 13.30 uur!