Loonis Logghe

E-mail
loonis.logghe@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Sociaal-economische geschiedenis
Politieke geschiedenis

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Fax
09 331 02 99
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.