imec en UGent bekrachtigen decennialange samenwerking rond optische chips

Wetenschapper aan het werk in de cleanrooms voor fotonica-onderzoek (vergrote weergave)

Wetenschapper aan het werk in de cleanrooms voor fotonica-onderzoek

(12-09-2016) De Photonics Research Group (UGent) werkt al 30 jaar samen met imec. Op 29 augustus bekrachtigden beide partijen de intentie om samen een grotere impact te realiseren op het vlak van onderzoek en innovatie in het domein van optische chips.

Vruchtbare samenwerking wordt bestendigd

Prof. Roel Baets, hoofd van de ondezoeksgroep Fotonica: “Deze samenwerking laat toe om de academische excellentie van de UGent te koppelen aan imec, dat op wereldschaal toonaangevend is op gebied van chiptechnologie. In het domein van de fotonica werken we al heel lang intensief en succesvol samen met imec. Maar in de complexe wereld van vandaag is het belangrijk om dergelijke samenwerkingen te formaliseren om samen meer impact te hebben en daarbij de eigenheid van beide organisaties te respecteren.”

Met de formele overeenkomst bevestigen de Universiteit Gent en imec het belang van hun samenwerking op het vlak van fotonica-onderzoek. Die samenwerking heeft in het verleden geleid tot een drietal spin-off bedrijven, met name Trinean, Luceda Photonics en Caliopa. Caliopa is intussen overgenomen door Huawei, wat er voor gezorgd heeft dat Huawei in 2013 een vestiging opende in het Technologiepark van de UGent.
Op dit ogenblik worden opnieuw enkele nieuwe spin-off initiatieven voorbereid.

Naast deze samenwerking zal ook de fusie tussen imec en iMinds in september 2016 leiden tot krachtigere banden tussen de UGent en imec.

Fotonica: snelle innovatie in een breed toepassingsgebied

Fotonica - het gebruik van licht in een technisch-wetenschappelijke context - wordt steeds belangrijker. Licht wordt gebruikt als informatie- en energiedrager in de ICT-sector (bv. in glasvezelcommunicatie), in sensoren, voor medische en biomedische toepassingen (zowel om diagnoses te stellen als therapeutisch), in energietoepassingen  (bv. zonnecellen) en in de productie (bv. laserlassen, -snijden en –boren).
Al deze toepassingen worden gekenmerkt door snelle innovatie en door een sterke koppeling tussen fundamentele fysica en nieuwe materialen, componenten en systemen. Miniaturisatie is daarbij van essentieel belang: de dragers worden steeds kleiner.

Photonics Research Group

Binnen de onderzoeksgroep Fotonica van de UGent doen een 80-tal wetenschappers onderzoek naar optische chips voor een brede waaier aan toepassingen, zoals datacommunicatie, biomedische toepassingen en monitoring van lucht- en waterkwaliteit. De technologieën voor deze chips worden ontwikkeld met behulp van de silicium-nanotechnologie bij imec en de cleanroom-infrastructuur van de UGent.

De internationale reputatie van het onderzoek in de photonics onderzoeksgroep blijkt onder meer uit het feit dat maar liefst vier van haar professoren een prestigieuze ERC-grant (European Research Council) in de wacht sleepten.

De focus van de samenwerking richt zich in belangrijke mate naar de life sciences en de medische wereld. Daar zullen silicium optische chips meer en meer het hart vormen van diagnostische “point-of-care tools”, waarbij het analyselab naar de patiënt gebracht wordt in plaats van de patiënt of een staal naar het lab te brengen. Die point-of-care tools zullen compact, gebruiksvriendelijk en goedkoop zijn. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar methodes om infecties of cardiovasculaire aandoeningen op te sporen, of om diabetes op te volgen.

Een voorbeeld daarvan is een chip die ingebouwd wordt in een handig apparaatje ter grootte van een smartphone en die toelaat om door middel van licht (en dus op contactloze manier) de kwaliteit van de bloedvaten van een patiënt te meten. Dit kan bijzonder waardevol zijn voor het vroegtijdig en op grote schaal screenen van problemen zoals aderverkalking. Zoals heel vaak het geval is bij de onderzoeksactiviteiten van de fotonica-groep, wordt ook hiervoor samengewerkt met andere UGent-wetenschappers.

Info

Roel Baets
Photonics Research Group