Persuitnodiging: UGent bundelt al haar expertise over migratie en vluchten in CESSMIR

(31-08-2016) Op 7 september lanceert de UGent CESSMIR, het Centre for the Social Study of Migration and Refugees. Dit interdisciplinaire centrum focust in onderzoek, onderwijs en dienstverlening op de sociale impact van migratie en vluchten.

In CESSMIR wordt alle UGent-onderzoek rond de sociale dimensie van migratie en vluchtelingen gebundeld. Die expertise zit verspreid over ruim 25 wetenschappers in 6 faculteiten: Economie en Bedrijfskunde, Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Letteren & Wijsbegeerte, Politieke & Sociale Wetenschappen, Psychologie & Pedagogische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

Bij de lancering van CESSMIR worden de speerpunten van het nieuwe centrum voorgesteld, maar ook de resultaten van drie onderzoeken met brede maatschappelijke relevantie.

Achtergrond

Met CESSMIR wil de Universiteit Gent een rol opnemen in zowel het wetenschappelijke als in het maatschappelijke debat rond de huidige verhoogde instroom van vluchtelingen in Europa.
De naam van het centrum, “Centre for the Social Study of Migration and Refugees” (CESSMIR), reflecteert zowel de sociale focus van het centrum, als de aandacht voor het brede fenomeen van migratie en de vaak onderbelichte groep van vluchtelingen.

Programma

  • Welkom

Prof. Geert De Soete, decaan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

  • Officiële opening van CESSMIR

Prof. Anne De Paepe, rector Universiteit Gent

  • Toelichting bij CESSMIR

Prof. Ilse Derluyn, coördinator CESSMIR

  • Toelichting van onderzoeksbevindingen binnen CESSMIR

drs. Jens Detollenaere: De associatie tussen de gezondheid van migranten en de culturele afstand tussen hun land van herkomst en gastland

dr. Ine Lietaert: De juiste beslissing? Een longitudinale opvolging van Armeense en Georgische migranten die vrijwillig terugkeerden.

dr. Ilse Ruyssen: Migratiebeleid over landen heen: Meten, vergelijken en verklaren”

  • Reflecties vanuit het middenveld

Mevr. Philippa Candler, adjunct-regionaal vertegenwoordiger voor West-Europa van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR)

  • Slotwoord

Prof. Ilse Derluyn, coördinator CESSMIR

  • Aansluitend receptie (rond 15.15 uur)

Praktisch

Woensdag 7 september 2016 om 14 uur in Zaal Rector Vermeylen, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent .
Gelieve uw komst te bevestigen via .

Info

Website CESSMIR

Prof. Ilse Derluyn – coördinator CESSMIR
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
T 09 264 64 02 – M 0472 92 04 09