Symposium 'Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik'

Voor wie
Medewerkers, Alumni
Wanneer
20-09-2017 10:00 tot 21-09-2017 19:30
Waar
Diverse locaties
Voertaal
Nederlands
Door wie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Instituut voor Rechtsgeschiedenis
Contact
Karin.Pensaert@UGent.be
Website
http://www.ugent.be/re/mpor/nl/onderzoeksgroepen/instituut-rechtsgeschiedenis/tweehonderdjaarrechtsfaculteitengentenluik
Voeg toe aan agenda

Tweedaags congres 200e verjaardag Gentse en Luikse rechtsfaculteiten.

Gentse enLuikse rechtsfaculteit organiseren een gezamenlijk congres dat enerzijds terugblikt op het verleden, anderzijds vooruitkijkt naar de uitdagingen van de toekomst.

Op 20 september komt in Gent het verleden aan bod: algemene universiteitsgeschiedenis en de geschiedenis van beide rechtsfaculteiten in het bijzonder. De grote figuren uit de voorbije 200 jaar, van François Laurent tot Michel Franchimont, worden gebracht in sessies over privaatrecht, publiekrecht, strafrecht en criminologie, sociaal, economisch en fiscaal recht, metajuridica en economie, sociologie en politicologie.

Op 21 september geven eminente sprekers in Luik hun visie op de te verwachten ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs aan de rechtsfaculteiten. Welke uitdagingen staan onze faculteiten te wachten? Hoe omgaan met de nieuwe methoden van onderwijs en onderzoek? Wat met de toenemende commercialisering van de academische wereld?

Inschrijvingen: https://webapps.ugent.be/eventManager/events/FGL

Vind meer activiteiten: