Integration of Photodetectors on Silicon Photonic Integrated Circuits (PICs) for Spectroscopic Applications / Integratie van fotodetectoren op siliciumgebaseerde fotonische circuits voor spectroscopische toepassingen

Doctoraatsverdediging toevoegen | Geplande doctoraatsverdedigingen

Promovendus/a Joost Brouckaert
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, UGent, 2004
Academische graad Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Taal proefschrift Engels
Promotor(en) prof. Dries Van Thourhout, vakgroep Informatietechnologie (IR05)
Examencommissie prof. Daniël De Zutter (Prodecaan), voorzitter prof. Roel Baets (IR05) prof. Herbert De Smet (IR06) dr. Xaveer Leijtens (Technische Universiteit Eindhoven, Nederland) prof. Dries Van Thourhout (IR05) prof. Laurent Vivien (Université Paris-Sud 11, Orsay, Frankrijk) prof. Geert Morthier (IR05) dr. ir. Günther Roelkens (IR05)

Praktisch

Wanneer: Maandag 25 oktober 2010, 16:30

Waar: Auditorium B, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent