Photonic Reservoir Computing with a Network of Coupled Semiconductor Optical Amplifiers

Doctoraatsverdediging toevoegen | Geplande doctoraatsverdedigingen

Promovendus/a Kristof Vandoorne
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, Universiteit Gent, 2006
Academische graad Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Fotonica
Taal proefschrift Engels
Vertaling titel Fotonisch Reservoir Computing met een netwerk van gekoppelde optische halfgeleiderversterkers
Promotor(en) prof. Peter Bienstman, vakgroep Informatietechnologie (EA05); prof. Joni Dambre, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (EA06)
Examencommissie prof. dr. ir. Daniël De Zutter (voorzitter); prof. Serge Massar (Université Libre de Bruxelles); prof. Gordon Pipa (Universität Osnabrück, Duitsland); dr. ir. Bart Wyns (EA08); prof. Peter Bienstman (EA05); prof. Joni Dambre (EA06); prof. Geert Morthier (EA05); prof. Benjamin Schrauwen (EA06)
Computers en het internet zijn twee zaken die een zodanige impact hebben op onze samenleving, dat er nu gesproken wordt van het informatietijdperk. Het transport van al die informatie over het internet gebeurt met behulp van glasvezelkabels en licht, de verwerking met computers. Computers werken met voorafgeschreven methodes (zogenaamde algoritmes) en met digitale signalen (nulletjes en eentjes). Ze zijn alomtegenwoordig, maar hebben het nog steeds moeilijk met problemen als taalverwerving en beeldherkenning waar het menselijk brein in uitblinkt. In tegenstelling tot een computer, leren wij uit voorbeelden en door oefening. Het trainen van machines om bepaalde taken op te lossen is een domein op zich en reservoir computing is een verzamelnaam van het laatste decennium voor systemen die bestaan uit dynamische recurrente netwerken van simpele rekenknopen gecombineerd met een eenvoudige (meestal lineaire) uitleesfunctie. In dit doctoraatonderzoek hebben we onderzocht of fotonica, met geintegreerde versterkers als rekenknoop, een interessant hardware platform zou zijn voor reservoir computing. Dit blijkt zo te zijn en als de vertraging in de verbindingen tussen de versterkers goed gekozen wordt en de fase van het licht gecontroleerd kan worden, is er zelfs een wezenlijke verbetering mogelijk ten opzichte van klassieke software implementaties.

Praktisch

Wanneer: Woensdag 28 september 2011, 16:30

Waar: Auditorium E van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact: doctoraat.fea@UGent.be