Active and Passive Wavelength Filters for Silicon Photonic Integrated Spectrometers

Promovendus/a
Alfonso Ruocco
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Electronic Engineering, University Federico II, Italy, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Actieve en passieve golflengtefilters voor geïntegreerde spectrometers in siliciumfotonica
Promotor(en)
prof. Wim Bogaerts, vakgroep Informatietechnologie (EA05)
Examencommissie
voorzitter prof. Hendrik Van Landeghem (voormalig onderwijsdirecteur) - prof. Wim Bogaerts (EA05) - dr. ir. Martin Fiers (Luceda Photonics, Dendermonde) - dr. ir. Peter J. Harmsma (TNO, Delft, Nederland) - prof. Pieter Rombouts (EA06) - dr. Thijs Spuesens (EA05) - dr. Ananth Subramanian (EA05) - prof. Dries Van Thourhout (EA05)

Korte beschrijving

In het kader van dit project werden verscheidene fotonisch geïntegreerde componenten and golflengtemeters ontwikkeld met behulp van CMOS compatibele technologie. Ondanks het feit dat spectrometers essentiële componenten zijn voor verschillende toepassingen, nemen ze typisch ook veel ruimte in en zijn ze daarnaast behoorlijk duur. Geïntegreerde spectrometers kunnen een oplossing bieden voor de realisatie van goedkope miniatuur toestellen met hoge performance. De fotonische componenten die typisch gebruikt worden voor zulke spectrometers zijn optische WDM filters. Dergelijke componenten zijn echter beperkt in resolutie en werkingsgebied als gevolg van fabricage limitaties. In dit werk werden WDM filters gecombineerd met actieve tuning technieken. De mogelijkheid om actief de respons van fotonische componenten aan te passen heeft de performance van geïntegreerde spectrometers aanzienlijk verbeterd. Actieve modulatie werd toegepast op verschillende filters zoals ring resonatoren en Mach-Zehnder interferometers. Deze componenten werden getest in een stand-alone configuratie en ook gecombineerd met andere optische componenten, in het bijzonder AWGs. De onderzochte architecturen hadden in het algemeen een performance die verscheidene grootte-ordes beter was dan de equivalente passieve componenten in termen van accuraatheid en resolutie.

Praktisch

Wanneer
Maandag 22 februari 2016, 16:00
Waar
Ceremoniezaal (Aula), Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be