Surface Enhanced Raman Spectroscopy Using a Single Mode Nanophotonic-Plasmonic Platform

Promovendus/a
Frédéric Peyskens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, Universiteit Gent, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Oppervlakteversterkte Ramanspectroscopie met behulp van een monomode-nanofotonisch-plasmonisch platform
Promotor(en)
prof. Roel Baets, vakgroep Informatietechnologie (EA05) - prof. Nicolas Le Thomas, vakgroep Informatietechnologie (EA05)
Examencommissie
voorzitter prof. Rik Van de Walle (decaan) - prof. Roel Baets (EA05) - prof. Peter Bienstman (EA05) - dr. Stéphane Clemmen (EA05) - prof. Nicolas Le Thomas (EA05) - prof. Stefan Maier (Imperial College London, Verenigd Koninkrijk) - prof. Andre Skirtach (BW14) - prof. Pol Van Dorpe (KU Leuven & imec, Leuven)

Korte beschrijving

Sinds een aantal jaren is er een toenemende vraag naar draagbare toestellen voor detectie van een grote verscheidenheid aan biologische en chemische substanties. Ramanspectroscopie neemt hierin een bijzondere plaats in omdat het de fundamentele moleculaire vibraties kan detecteren. Vermits deze vibraties een moleculaire vingerafdruk vormen, is Ramanspectroscopie een uitgelezen methode om substanties te identificeren via hun Ramanspectrum. Traditionele spectroscopische technieken vereisen echter vaak het gebruik van dure en omvangrijke instrumentatie. Hierdoor is het moeilijk om dergelijke methodes buiten een laboratorium omgeving toe te passen. Fotonisch geïntegreerde circuits (ICs) zijn compacte chips waarbij licht als informatiedrager gebruikt wordt. Hoewel dergelijke chips Raman spectra kunnen exciteren en collecteren, blijft het moeilijk om lage deeltjesaantallen of nanopartikels te detecteren. Metallische nanoantennes kunnen hiervoor een oplossing bieden. Het elektrisch veld rond zo'n antenne kan enorm versterkt worden, waardoor ook het Raman licht versterkt wordt. Dit proces wordt Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) genoemd. Het doel van deze thesis is de ontwikkeling van een on-chip SERS platform. Daartoe onderzochten we verschillende fabricagemethodes, bestudeerden de invloed van de antenneparameters, ontwikkelden een analytisch on-chip SERS model en toonden voor de eerste maal aan dat SERS signalen geëxciteerd en gecollecteerd kunnen worden met een nanofotonische chip.

Praktisch

Wanneer
Maandag 23 mei 2016, 16:00
Waar
Ceremoniezaal (Aula), Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be