Third Generation Advanced High Strength Steels via Ultrafast Heating

Promovendus/a
Felipe Manuel Castro Cerda
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
TW10
Curriculum
Licenciado en Ciencias de la Ingenieria, Universidad de Santiago de Chile, Chili, 2008
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
en
Gezamenlijk doctoraat
Universidad de Santiago de Chile
Promotor(en)
prof. Roumen Petrov, vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen (EA10) - prof. Alberto Eduardo Monsalve (Universidad de Santiago de Chile, Chili)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (academisch secretaris UGent-FEA) - prof. Stijn Hertelé (UGent EA08) - prof. Leo Kestens (UGent EA10) - prof. Alberto Eduardo Monsalve (Universidad de Santiago de Chile, Chile) - prof. Roumen Petrov (UGent EA10) - dr. Ilchat Sabirov (Institute IMDEA Materials, Madrid, Spain) - prof. Bernd Schulz (Universidad de Santiago de Chile, Chile) -prof. Jilt Sietsma (UGent EA10) - prof. Patricia Verleysen (UGent EA10)

Korte beschrijving

Door de nieuwe veiligheids- en milieuvoorschriften van de auto-industrie zien de staalbedrijven zich genoodzaakt om nieuwe materialen met verbeterde sterkte en vervormbaarheid te produceren. Een van de nieuwe processing routes die momenteel wordt aangewend is de Ultrasnelle Verwarming(UFH) van plaatstaal. De belangrijkste reden voor een dergelijke benadering is de grote diversiteit aan microstructuren en bijgevolg mechanische eigenschappen die op deze wijze kunnen bekomen worden. Met dit doctoraatsonderzoek beoogt men een fundamenteel begrip te verkrijgen van het effect van verwarmingssnelheid op de microstructuur en de eigenschappen van staal. Bovendien wordt ook de toepassing van de bestudeerde thermische omstandigheden voor de industrie geanalyseerd. Diepgaande karakterisering van de microstructuur wordt uitgevoerd via Optical (OM) Scanning (SEM), transmissie-elektronenmicroscopie (TEM), röntgendiffractie, Electron Bacscattered Diffraction (EBSD), Vickers hardheid en sub-size trekproeven. Textuuranalyse aan de hand van EBSD leidde tot de identificatie van de specifieke textuurcomponenten in een vroeg stadium van ferriete herkristallisatie. Microstructureel bewijs van de complexe aard van de austenietvorming en zijn verdere afbraak wordt geanalyseerd vanuit thermodynamische en kinetische standpunten. De zeer heterogene microstructuren verkregen na UFH werden mechanisch getest, en vertonen een treksterkte die gelijkaardig is aan de treksterkte van de derde generatie geavanceerde hogesterktestaal (AHSS).

Praktisch

Wanneer
Maandag 20 februari 2017, 16:30
Waar
auditorium Industrieel Beheer, gebouw 903, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 903, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be