Quality-Driven Management of Video Streaming Services in Segment-Based Cache Networks

Promovendus/a
Maxim Claeys
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen - software engineering, Universiteit Gent , 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Kwaliteitsgedreven beheer van videodiensten in segmentgebaseerde cachenetwerken
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Promotor(en)
prof. Filip De Turck, vakgroep Informatietechnologie (EA05) - prof. Steven Latré (Universiteit Antwerpen)
Examencommissie
voorzitter prof. Rik Van de Walle (decaan) - covoorzitter prof. Chris Blondia (Universiteit Antwerpen) - prof. Filip De Turck (EA05) - prof.. Danny De Vleeschauwer (EA07) - prof. Tobias Hoßfeld (Universität Duisburg-Essen, Germany) - prof. Peter Lambert (EA06) - prof. Steven Latré (Universiteit Antwerpen) - dr. ir. Daphné Tuncer (University College London, United Kingdom) - ir. Werner Van Leekwijck (Nokia Bell Labs, Antwerpen)

Korte beschrijving

Tijdens de afgelopen decennia heeft het Internet een sterke evolutie doorgemaakt. Waar het in de begindagen hoofdzakelijk gebruikt werd voor statische diensten zoals e-mail en surfen op het web, wordt vandaag een brede waaier van hoofdzakelijk multimediadiensten aangeboden. Zo vertegen-woordigen videodiensten momenteel meer dan 70% van het wereldwijde Internetverkeer. Daarbovenop nemen de gebruikersverwachtingen over de aangeboden diensten, bijvoorbeeld op vlak van beeldkwaliteit en reactie-snelheid, voortdurend toe. De sleutel tot het succes van videodiensten schuilt dan ook in het efficiënt invullen van deze hoge verwachtingen. In het verleden werd het netwerk hiertoe sterk overgedimensioneerd. Gezien de hoge populariteit van videodiensten en de toenemende gebruikersverwachtingen is dit economisch niet langer haalbaar. In dit proefschrift worden dan ook verschillende beheersoplossingen voorgesteld die de aflevering van HTTP-gebaseerde videodiensten optimaliseren. Deze optimalisaties richten zich zowel op de serverzijde, de gebruikerszijde als op aanpassingen in het netwerk. Hierbij wordt intelligentie toegevoegd aan de eindpunten en wordt rekening gehouden met de specifieke karakteristieken van videodiensten om op een efficiënte manier video’s te cachen in het netwerk. Hierdoor kan de kwaliteit voor de eindgebruiker sterk worden verhoogd terwijl de druk op de onderliggende netwerkinfrastructuur onder controle gehouden wordt.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 1 maart 2017, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be